Polskie Centrum – Ubezpieczenie na Pogrzeb Rzeszów

Szopena 7, Rzeszów
ubezpieczenia na pogrzeb

Polskie Centrum – Ubezpieczenia na Pogrzeb należy do specjalizacji Polskiego Centrum Pogrzebowego, mieszczącego się w Rzeszowie. Wśród sztandarowych produktów usługowych jest ubezpieczenie „Na pogrzeb”, które może zawrzeć każda osoba między 40 a 72 rokiem życia oraz ubezpieczenie dla seniora „40+”, które może zawrzeć każda osoba, która nie przekroczyła 70 roku życia. Dzięki tym ubezpieczeniom powstaje – dla osoby ubezpieczonej – gwarancja uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów własnego pogrzebu, niezależnie od tego, kiedy on nastąpi. Środki te, będące uzupełnieniem wypłaty z racji z zasiłku pogrzebowego z ZUS, mogą posłużyć do opłaty za kompleksowe przygotowanie uroczystości pogrzebowych czy też do uregulowania ceny usług kamieniarskich.

 ubezpieczenie 

„Na pogrzeb” to ubezpieczenie na podstawie umowy zawieranej, nadzorowanej i realizowanej przez firmę Prévoir. Jest to towarzystwo ubezpieczeniowe, powstałe w 1910 roku, będące pionierem w tej branży we Francji. Czerpiąc ze swojego ponad 100 letniego doświadczenia oraz dostosowując się do oczekiwań i potrzeb Klientów po dziś dzień oferuje indywidualne ubezpieczenia na życie. Prévoir działa w obszarach zdrowia, oszczędzania, zabezpieczenia kredytu a także emerytur. W kwestii realizacji warunków ubezpieczenia „Na pogrzeb” firma Prévoir współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym (PSP). Dzięki temu Klienci, decydujący się na tę usługę, mają pewność, że usługa organizacji pogrzebu w przyszłości zostanie przeprowadzona przez jeden ze sprawdzonych zakładów pogrzebowych, co jest rękojmią wysokiego poziomu usług pogrzebowych.

 ubezpieczenie pogrzebowe Rzeszów

Przed podpisaniem umowy na ubezpieczenie „Na pogrzeb” czy na ubezpieczenie dla seniora „40+” nie jest wymagane przedstawienie dodatkowych wyników badań lekarskich. Wysokość kwoty ubezpieczenia zależy od osoby ubezpieczającej się i wynosi od 3 tys. zł do 60 tys. zł. Na Ubezpieczonym spoczywa obowiązek opłacania miesięcznych składek w stałej wysokości. W wybranym przez siebie – spośród 200 dostępnych – zakładzie pogrzebowym należy zaś dokonać ustalenia dokładnych szczegółów pogrzebu (typu trumna, urna, kwiaty, muzyka na pogrzeb itp.)

Oprócz uzyskania osobistej pewności, że uroczystości własnego pogrzebu przebiegną dokładnie tak, jak sobie tego Klient życzy – także jego Bliscy, w razie jego śmierci nie będą zmuszeni do podejmowania decyzji, niejednokrotnie niepewnych. Rzadko bowiem, zwłaszcza w przypadku osób relatywnie młodszych, poruszają one temat swojego pogrzebu. Gdy zaś zaistnieje taka smutna okoliczność – ich Bliscy często nie znają ich woli odnośnie różnych kwestii pochówku.

Świadczenia, wypłacane z tytułu realizacji ubezpieczenia „Na pogrzeb” nie ulegają zmniejszeniu na skutek potrącenia z tytułu podatku dochodowego, a także spadkowego. Stanowią więc odczuwalne wsparcie dla osób, które będą odpowiedzialne za pogrzeb osoby ubezpieczonej.

ubezpieczenia na pogrzeb w rzeszowie
Ubezpieczenie „Na pogrzeb” oferowane przez Polskie Centrum – Ubezpieczenia Pogrzebowe z siedzibą w Rzeszowie to w skrócie:
– ubezpieczenie od 3.000 do 60.000 zł
– opłacanie stałej składki miesięcznej
– nie są wymagane dodatkowe badania lekarskie
– można zawrzeć umowę na ubezpieczenie mając od 40 do 72 lat
– zakład pogrzebowy, który zajmie się w przyszłości organizacją pogrzebu można wybrać spośród 200 możliwych
 ubezpieczenia pogrzebowe
Więcej informacji:
Polskie Centrum Pogrzebowe
ul. Szopena 7
35-055 RZESZÓW
tel. 792 302 444
lub
602 792 491

Oceń i napisz swoją opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szopena 7
Rzeszów 35-055
Sprawdź dojazd

Napisz do nasbiuro@polskiecentrumpogrzebowe.pl
image/svg+xml